Kedves Nyelvvizsgázók!

Kinek ajánljuk a Theolinguát?
Mindazoknak, akik szaknyelvi vizsgát szeretnének tenni, és akik szívesen tanulnak hitélethez köthető témákról idegen nyelven.

Elégséges egy általános nyelvi szókincs a vizsgához?
Az szintnek megfelelő egyházi szaknyelvi szókincset mindenképpen el kell sajátítani a sikeres nyelvvizsgához. Ehhez elérhető a honlapon egy egyházi szaknyelvi szószedet.

Hogyan jelentkezhetek a Theolingua nyelvvizsgára?
Vizsgára jelentkezni honlapunkon lehet (www.theolingua.hu) az aktuálisan megadott jelentkezési határidőig. A vizsgadíjat az ott feltüntetett bankszámlaszámra kell utalni.

Van kedvezmény károlis hallgatóknak?
A vizsgára felkészítő tanfolyam, illetve a vizsga díjából Egyetemünk hallgatói 20%-os, volt hallgatóink 10%-os kedvezményt kapnak.

Mi a teendő, ha lekéstem a jelentkezési határidőt?
Vegye fel a kapcsolatot a vizsgaközponttal (theolingua@kre.hu vagy lektoratus@kre.hu). A jelentkezési határidőt követő egy hétig még elfogadunk pótjelentkezést.

Mit tegyek, ha halasztani szeretném a vizsgát?
Vegye fel a kapcsolatot a vizsgaközponttal (theolingua@kre.hu vagy lektoratus@kre.hu), ahová írásbeli kérelmet kell benyújtania.

Milyen nyelvekből vizsgázhatok?
Angol, német és olasz nyelv.

Szóbeli és írásbeli vizsgára külön is lehet jelentkezni?
Igen, külön is letehetőek a szóbeli/írásbeli vizsgák.

Milyen bizonyítványt kapok?
A Theolingua Nyelvvizsgaközpontban letett sikeres írásbeli/szóbeli/komplex vizsgáról a vizsgázó államilag elismert nyelvvizsga-bizonyítványt kap.

Hány vizsgaidőpont van egy évben?
Kettő, tavasszal és ősszel, melyeknek időpontjait honlapunk aktuális híreiben találja meg.

Jelentkezhetek külön a szóbelire és az írásbelire?
Igen, külön is letehető az írásbeli és a szóbeli vizsga.

Kapok bizonyítványt, ha csak az egyik rész sikerült?
Igen, ha a vizsgázó komplex vizsgára jelentkezik, és csak a vizsga egyik fele sikerül, automatikusan kiállítjuk a bizonyítványt a sikeres részvizsgáról.

Máshol megszerzett sikeres A vagy B nyelvvizsga párosítható a Theolingua nyelvvizsgával?
Igen.

Hogyan tudom meg a szóbeli vizsgám időpontját?
Emailben értesítjük a vizsgázót az írásbeli vizsgát minimum 2 héttel megelőzően.

Használhatok-e szótárt az írásbeli vizsgán?
Igen, az írásbeli vizsgán egy- vagy kétnyelvű nyomtatott szótár használata engedélyezett, kivéve a C1 tesztnél.

Mit vigyünk magunkkal az írásbeli vizsgára?
• érvényes személyi igazolvány vagy új típusú vezetői engedély vagy útlevél
• a kinyomtatott visszaigazoló lap
• egy- vagy kétnyelvű nyomtatott szótár
• kék toll
• érdemes órát hozni az idő méréséhez
• enni- vagy innivaló

Mit vigyek magammal a hallott szövegértéshez?
• érvényes személyi igazolvány vagy új típusú vezetői engedély vagy útlevél
• a kinyomtatott visszaigazoló lap
• kék toll

Mit vigyek magammal a szóbeli vizsgára?
érvényes személyi igazolvány vagy új típusú vezetői engedély vagy útlevél

Hogyan zajlik a szóbeli vizsga alap- és középfokon?
Alapfokon a vizsga részei a következőek: beszélgetés személyes témákról, helyzetmegoldás (szituációs) feladat, valamint beszélgetés kép alapján.

Középfokon a vizsgázó ugyanezt a 3 feladatot oldja meg (beszélgetés személyes témákról, helyzetmegoldás (szituációs) feladat, beszélgetés kép alapján), csak magasabb szinten, igényesebben kell megfogalmaznia mondandóját. Példa: alapfokon a vizsgázónak csak a képet kell leírnia, középfokon már elvárjuk, hogy önállóan fejtse ki gondolatait a képhez kapcsolódó témáról.

Hogyan zajlik a szóbeli vizsga felsőfokon?
Felsőfokon a vizsgázó a szakmai témájú beszélgetést követően két szakmai téma közül választ, majd önállóan kell az egyiket részletesen kifejtenie, ill. érveket és ellenérveket kell felsorakoztatnia. Új feladattípusként jelentkezik felsőfokon a szóbeli vizsgán kétszer felolvasott magyar nyelvű szöveg összefoglalása az adott idegen nyelven.

Mikor és hogyan kapom kézhez a bizonyítványt?
A bizonyítványok 60 nappal a vizsga után készülnek el, és a jelentkezéskor megadott vizsgahelyen vehetők át személyesen vagy meghatalmazással. A pontos átvételi időpontról honlapunkon az aktuális hírekben lehet tájékozódni.

Nem tudom személyesen átvenni a bizonyítványomat, mi a teendő?
Csak írásbeli meghatalmazással rendelkező személy veheti át a vizsgázó bizonyítványát a Vizsgaközpontban. Valamint írásbeli kérésre postázunk is a bizonyítványt.

Megnézhetem-e a kijavított dolgozatomat?
A kijavított írásbeli dolgozatok és a szóbeli jegyzőkönyv másolatának megtekintése, valamint a szóbeli vizsga meghallgatása kijelölt napon, előzetes bejelentkezés alapján a Vizsgaközpontban lehetséges.

Milyen esetben kérhetem a dolgozatom felülvizsgálatát?
A felülvizsgálat és az újraértékelés jogszabálysértésre, az eredményszámításban mutatkozó számolási hibára, vagy az eredménnyel való egyet nem értésre hivatkozva kérhető. A részletes szabályokat a Vizsgaszabályzat tartalmazza. Betekintési és felülvizsgálati kérelmek leadási határideje: a kiértesítő emailtől számított 15 nap.

60%-ot értem el, sikerült a vizsgám?
Igen, abban az esetben, ha minden készségnél elérte a 40%-ot.