ONLINE JELENTKEZÉS NYELVVIZSGÁRA


Vezetéknév: Keresztnév:

Születési hely: Születési idő (formátum: éééé.hh.nn.):

Anyja lánykori neve:

Levelezési cím:
Irányítószám: Város: Utca:

Telefonszám (nem kötelező):

E-mail cím:

A kívánt vizsga: nyelve: szintje: típusa:

Vizsgaidő: Vizsgahely:

Amennyiben jelentkezik, kijelenti, hogy a fent megadott adatai valósak, megegyeznek a személyi igazolványában szereplő adatokkal. Kijelenti továbbá, hogy a Vizsgaszabályzatban foglaltakat elolvasta és tudomásul vette. Beleegyezik abba, hogy a vizsgáztatás a Vizsgaszabályzatban fog laltak szerint történjen. Hozzájárul ahhoz, hogy az itt közölt adatait a Vizsgaközpont nyilvántartás céljából a személyes adatok kezelésére vonatkozó hatályos jogszabályok betartásával a Nyelvvizsgáztatási Akkreditációs Központhoz továbbítsa.

Hozzájárulok ahhoz, hogy a beszédkészség részvizsgámról hangfelvétel készüljön.
Ez a választás később nem módosítható. Tudomásul veszem, hogy nem válasz esetén a beszédkészség részvizsgám nem értékelhető újra. Tudomásul veszem azt is, hogy nem válasz esetén háromfős vizsgabizottság előtt kell vizsgáznom.