AKTUALITÁSOK

A Theolingua 2021. évi vizsgaidőpontjai és jelentkezési határidői:

Írásbeli vizsga:
       tavasz: március 27.
       ősz: október 16.
A szóbeli vizsgák 1-2 héten belül, az írásbelit követően vannak.

Jelentkezési és befizetési határidő:
       tavasz: február 19.
       ősz: szeptember 24.

Intenzív nyelvvizsga felkészítő (Vizsgaközpontban) tanfolyamra jelentkezés
Ára: 30.000 Ft, 30 óra.nyelvvizsga.hu

Kedves Nyelvvizsgázók!

Felhívjuk figyelmüket, hogy a nyelvvizsgadíjak nőttek 2021. január 1-től.

Ingyenes nyelvvizsga lehetőség
Theolingua nyelvvizsgára felkészítő intenzív tanfolyamot hirdetünk a vizsgaközpontban angol és német nyelvből.
Az angol felkészítő első alkalma szeptember 6-án, hétfőn, 16:30-tól tartjuk online. Érdeklődés és jelentkezés: birta.katalin@kre.hu
A német felkészítő szeptember 11-én, szombaton, 9 órakor kezdjük a 103-as teremben. Érdeklődés és jelentkezés: szelenyi.judit@kre.hu
Az olasz nyelvvizsga felkészítő iránt érdeklődni a hajnoczi.kristof@kre.hu e-mail címen tudnak.
Cím: 1088 Bp. Reviczky utca 4. KRE Idegen Nyelvi Lektorátus, I.em.

Online vizsgajelentkezési felületünk elérhetősége. A nyelvvizsga díját átutalással a következő módon lehet befizetni:
Kedvezményezett neve: Károli Gáspár Református Egyetem
Kedvezményezett számlaszáma: 11705008-20436034
Közlemény rovatban kérjük feltüntetni: 20010 BT80 és a befizető neve (saját számla esetén nem szükséges), címe.

Négy rabbi vitatkozik egy teológiai kérdésről. Hárman képviselik az egyik álláspontot, egyiküknek más a véleménye. Mikor a renitens rabbi kifogy az érvekből, felkiált:
- Uram, tudom, hogy igazam van! Adj valami jelet, hogy így van!
Hirtelen menydörög egyet az ég.
- Ugyan már, ez csak véletlen! - mondja a három másik.
- Uram, ha igazam van, adj egy nagyobb jelet, hogy a többiek is elhiggyék!
A derült égböl lecsap egy villám.
- Ez csak véletlen!
- Uram, adj valamilyen félrérthetetlen jelet, hogy meggyőzd ezt a három hitetlent!
Az égből egy mély hang dörmögi: - Igaza van!
A három hitetlenkedő rabbi összenéz, majd az egyikük:
- Jól van, akkor most két vélemény áll hárommal szemben...


A vizsga leírása

Tisztelt Leendő Vizsgázó!

Először engedjen meg egy pár szót a Theolingua nyelvvizsgarendszerről:
- a nyelvvizsga államilag akkreditált, tehát ugyanazokat a jogosítványokat biztosítja, mint bármilyen más, Magyarországon elismert nyelvvizsga, illetve bármely más nyelvvizsgával kompatibilis, azaz már meglévő szóbeli vagy írásbeli nyelvvizsgával párosítható.
- felekezetileg semleges, ökumenikus szaknyelvi nyelvvizsga, amely az egyház által, a hitéletben használt szókincset kéri számon.
- A Theolingua kétnyelvű nyelvvizsga, tehát a feladatok között például angol- magyar közvetítés, magyar szöveg angol nyelvű összefoglalása is szerepel, és a szövegértés feladatban magyar nyelvű kérdésekre kell magyar nyelven válaszolni.
- három szintű, tehát alapfokon/B1, középfokon/B2 és felsőfokon/C1 lehet vizsgát tenni,
- három nyelvből, angol, német és olasz nyelven vizsgázhat.
- évente kétszer tartunk nyelvvizsgát. Nyelvvizsgát mind a Nyelvvizsgaközpontban, mind bármelyik vizsgahelyünkön tehet. A vizsga előtt vizsgafelkészítő kurzusokon vehet részt.

A vizsgarendszert a KRE Idegen Nyelvi Lektorátusának nyelvtanárai dolgozták ki, ill. működtetik.
Az írás- és szóbeli vizsgafeladatokról a vizsgaleírás táblázatból tájékozódhat.

Néhány jogszabályi hivatkozási hely: az államilag elismertségről 1.§, az általános és szaknyelvi bizonyítványok viszonyáról, a diplomához szükséges államilag elismert vagy azzal egyenértékű nyelvizsgáról (62.§(1)), KRE-s hallgatóknak (KRE SzMSz I.12. melléklet III. fejezet 1. pont).

A vizsga menete

Az alapfokú írásbeli feladatok része az olvasott szöveg értése magyar nyelvű feladatlappal, és idegen nyelvű szöveg összefoglalása magyarul. További része a levélírási feladat, de itt a vizsgázónak mindössze egy egyszerű, köznapi szituációkban gyakrabban előforduló kommunikációs helyzetet kell írásban megoldania.
Középfokon az olvasott szöveg értésén túl már van fordítási feladat idegen nyelvről magyarra, valamint egy magyar nyelvű szöveget össze kell foglalni az adott idegen nyelven. Végül levelet kell írni megadott szempontok alapján.
A felsőfokú vizsga tesztet és szövegértési feladatot tartalmaz, illetve a fordítási-, és szöveg összefoglalási feladat mellett a levél fogalmazását felváltjalevélírás helyett egy esszé jellegű szöveg alkotása szerepel, mely a szövegalkotás magasabb és bonyolultabb szintjét kívánja meg a vizsgázótól, a középfoknál hosszabb terjedelemben.
Felhívjuk vizsgázóink figyelmét, hogy az írásbeli feladatokat tetszőleges sorrendben lehet, de a szintnek megfelelő időkeretben kell megoldaniuk, melyhez nyomtatott egy-vagy kétnyelvű szótárt használhatnak! Bármely egyéb szószedet/szólista használata tilos.
A szóbeli vizsga menete
Mindhárom szinten a vizsga szóbeli részét képezi a hallás utáni értés gépi hang alapján. (Erre a szombati írásbeli vizsga napján elsőként kerül sor, melynek éppen aktuális időpontját megtalálja honlapunkon.)
A szóbeli vizsga 2 vizsgáztató tanár jelenlétében történik, melyen a vizsgázók egyéni beosztás szerint vesznek részt vagy az írásbeli vizsga napján,vagy előtte/utána 1-2 héttel.
Alap- és középfokon a vizsga részei a következőek: beszélgetés személyes témákról, helyzetmegoldás (szituációs) feladat, valamint beszélgetés kép alapján.
Középfokon a vizsgázó ugyanezt a 3 feladatot oldja meg (beszélgetés személyes témákról, helyzetmegoldás (szituációs) feladat, beszélgetés kép alapján), csak magasabb szinten, igényesebben kell megfogalmaznia mondandóját. Példa: alapfokon a vizsgázónak csak a képet kell leírnia, középfokon már elvárjuk, hogy önállóan fejtse ki gondolatait a képhez kapcsolódó témáról.
Felsőfokon a vizsgázó a szakmai témájú beszélgetést követően két szakmai téma közül választ, majd önállóan kell az egyiket részletesen kifejtenie, ill. érveket és ellenérveket kell felsorakoztatnia. Új feladattípusként jelentkezik felsőfokon a szóbeli vizsgán felolvasott magyar nyelvű szöveg összefoglalása az adott idegen nyelven.

Vizsgahelyek

A Vizsgaközpont
Károli Gáspár Református Egyetem Idegen Nyelvi Lektorátus
1088 Budapest
Reviczky utca 4.
I. emelet 109.
telefon: 1/483-2918, e-mail: theolingua@kre.hu

További vizsgahelyek
Gál Ferenc Egyetem (Szeged)
6720 Szeged
Dóm tér 6.
e-mail: theolingua@gfe.hu
honlap

Szent Atanáz Görög Katolikus Hittudományi Főiskola
4400 Nyíregyháza
Bethlen G. utca 13-19.
honlap

Pécsi Püspöki Hittudományi Főiskola
7621 Pécs
Papnövelde utca 1-3.
honlap

Gödöllői Református Líceum Gimnázium és Kollégium
2100 Gödöllő
Szabadság tér 9.
honlap

Debreceni Nyelviskola Kft.
4026 Debrecen
Bethlen u. 39. fsz. 5.
honlap

Martineum Felnőttképző Akadémia
9700 Szombathely
Kármelita utca 1.
honlap

Lévay József Református Gimnázium és Diákotthon
3530 Miskolc
Kálvin János utca 2.
honlap

(Bercsényi Miklós Katolikus Gimnázium
5200 Törökszentmiklós
Almásy utca 1.
honlap) - szünetelteti a vizsgáztatást

(Zsámbéki Keresztelő Szent János Iskolaközpont
2072 Zsámbék
Zichy tér 3.
Tel.: 06-23-565-567, e-mail: iskola @ kszj.hu
honlap) - szünetelteti a vizsgáztatást

Bethlen Gábor Református Gimnázium
6800 Hódmezővásárhely
Szőnyi utca 2.
Tel.: 06-62-241-703, e-mail: bgrg @ bgrg.hu
honlap

Minerva Bridge Kft.
6000 Kecskemét
Budai utca 24/a
honlap

Követelmények, témakörök

A vizsgakövetelményeket, illetve a vizsgára való felkészülés tudnivalóit a jelentkezési lappal együtt a Vizsgaközpontban megkaphatja. A felkészüléshez komplett tananyagok vásárolhatók a Vizsgaközpontban. Kérésre postán is elküldjük!

TÉMAKÖRÖK JEGYZÉKE – B1 SZEMÉLYES TÉMÁK SZAKMAI VONATKOZÁSOKKAL
TÉMAKÖRÖK JEGYZÉKE – középfok B2 SZAKMAI TÉMÁK SZEMÉLYES VONATKOZÁSOKKAL
TÉMAKÖRÖK JEGYZÉKE – felsőfok C1
 

TÉMAKÖRÖK JEGYZÉKE – B1
SZEMÉLYES TÉMÁK SZAKMAI VONATKOZÁSOKKAL


1. Személyes adatok, információk. A jövőre vonatkozó elképzelések. Személyes tulajdonságok. Felekezeti hovatartozás.
2. A szűkebb család. Családi élet, szülők, gyerekek. Családi munkamegosztás. Vallásgyakorlás a családban.Napi imádságok.
3. A tágabb család. Rokonok, keresztszülők, keresztgyermekek.
4. Egyházi vonatkozású és egyéb családi összejövetelek, ünnepek. (Születés- és névnap, keresztelő, első áldozás, konfirmáció, bérmálkozás, más felekezetek kitüntetett alkalmai, egyházi esküvő.)
5. Az otthon. Lakás, háztípus, helyiségek, berendezés. Egyházi szimbólumok a lakásban.
6. Lakóhely, lakókörnyezet. A település, az utca, a környék bemutatása. Környékbeli templom, más egyházi intézmények a lakóhelyen.
7. Tanulás. Az iskola/az egyetem. Tantárgyak. Nyelvtanulás. Egyházi vonatkozású és egyéb iskolai élmények. Egyházi iskolák. Hittantanulás.
8. Munkatevékenység a munkahelyen / diákmunka. Élmények, tapasztalatok. Gyakori foglalkozások. Fontosabb egyházi tisztségek.
9. Emberi kapcsolatok. Levelezés. Diáktársak, barátok, kollégák. Munkatársak egyházi kapcsolatokban.
10. Társas élet. Vendégek fogadása. Közös tevékenységek (pl. kórus, egyesület, klub.) Kapcsolat az egyházközség / gyülekezet tagjaival.
11. Vásárlás, üzletek. Ünnepi öltözet. Ajándékvásárlás. Egyházi vonatkozású ajándékok.
12. Napirend. Hétköznapok, vasárnap, csendes nap. Istentisztelet, mise.
13. Ünnepek. A Mikulás ünneplése. Szent Miklós püspök történelmi alakja.
14. A karácsony, mint keresztény ünnep. Az adventi időszak. A karácsony megünneplése a családban és az iskolában / munkahelyen.
15. A húsvét, mint zsidó és keresztény ünnep. Húsvéti szokások. A húsvét megünneplése a családban.
16. Étkezés. Ételek egyházi ünnepi alkalmakon. A böjt.
17. Egészség, betegségek. Sportolás, kirándulás, egészséges élet. A hit és az egészséges élet kapcsolata.
18. Szabadidő, kedvtelések, kultúra, szórakozás. Múzeumok, kiállítások, koncertek. Gyülekezeti programok.
19. Olvasás. Könyvtár. Internet. Vallásos témájú olvasmányélmények.
20. Tévénézés, mozi, színház. Vallásos témájú színházi vagy filmélmények.
21. Magyarország, Budapest, a vidék nevezetességei. Fontosabb egyházi vonatkozású látnivalók hazánkban.
Gyülekezeti kirándulások.
22. Utazás külföldön. Utazással kapcsolatos szolgáltatások. Közlekedés. Úti élmények. Utazások során látott egyházi nevezetességek.

 

TÉMAKÖRÖK JEGYZÉKE – középfok B2
SZAKMAI TÉMÁK SZEMÉLYES VONATKOZÁSOKKAL


1. Személyes adatok, információk: A jövőre vonatkozó elképzelések. Személyes tulajdonságok. Felekezeti hovatartozás.
2. A vallási élet kitüntetett alkalmai: keresztség, első áldozás, bérmálás, konfirmáció – a szertartások jelentősége.
3. A hit a mindennapokban: Vallásgyakorlás a hétköznapokon és vasárnap. Legismertebb imádságaink.
4. A szűkebb család: Családi élet, egyházi házasságkötés, nagy és kis családok, az anya szerepe, gyász a családban.
5. A család és a hit: Vallásos nevelés a családban.
6. A tágabb család: Keresztszülők, egyházi vonatkozású és egyéb családi összejövetelek, ünnepek.
7. Az otthon és a közvetlen környezet bemutatása: Lakókörnyezet, az egyházközség bemutatása. A helyi templom (imaház, zsinagóga, stb.) külső és belső leírása.
8. A gyülekezet és emberi kapcsolatok: Programok a gyülekezetben és a partnergyülekezetekben különböző társadalmi csoportok részére. A gyülekezetek szerepe személyes krízisek esetén (munkanélküliség, magány, gyász, öregség).
9. Tanulás és hit: Vallásos nevelés az egyházi oktatási intézményekben. Hitoktatás.
10. Istentisztelet, mise, szentségek, liturgia. A szentségek jelentősége mai életünkben.
11. Munka: Munkatevékenység az egyházon belül és kívül. Munkatársak egyházi kapcsolatokban. Fontosabb egyházi tisztségek.
12. Vásárlás, üzletek: Egyházi vonatkozású ajándékok, vásárlási szokások, vásárlási lehetőségek.
13. Fontosabb egyházi ünnepek: A vallási ünnepek üzenete. Az ünnepekhez kapcsolódó szokások és szimbólumok.
14. Étkezés: Étkezési előírások. Böjt. Jeles vallási ünnepeken hagyományosan fogyasztott ételek.
15. Egészség, betegségek: Testi és lelki egészség. Korunk jellegzetes betegségei. Szenvedélybetegségek (drog-, alkohol-, nikotin- és számítógép-függőség). A hit szerepe az egészség megőrzésében, ill. a gyógyulásban.
16. Szabadidő, kedvtelések, szórakozás egyházi vonatkozásokkal: Vallási vonatkozású olvasmány és filmélmények
17. A keresztény művészet jelentősége: A vallás megjelenése a médiában. Közismert bibliai és egyéb vallási témájú könyvek, filmek, színdarabok, képzőművészeti és zenei alkotásokkal kapcsolatos élmények.
18. A Biblia: Közismert bibliai történetek és üzenetük.
19. A legismertebb magyar szentek.
20. A média: A vallás megjelenése a médiában. Közkedvelt vallási műsorok
21. Magyarország, Budapest, a vidék nevezetességei: Fontosabb egyházi vonatkozású látnivalók
22. Utazás külföldön: Utazással kapcsolatos szolgáltatások. Közlekedés. Zarándokhelyek, a történelmi egyházak híres és fontos templomai, műemlékei. Utazás.
23. Vallások Magyarországon: Kapcsolat más vallásokkal. Az ökumenikus gondolkodás jelentősége, megvalósításának színterei.
24. A természet világa: Ember, állat és növény a teremtésben. Az ember beavatkozása a teremtett környezetbe. A környezetünket fenyegető veszélyek.
25. A nagy világvallások: Rokon vonások és különbségek.

 

TÉMAKÖRÖK JEGYZÉKE – felsőfok C1

1. A kereszténység jelentősége a magyar történelemben
2. Egyházi és nemzeti jelképeink
3. Állami és egyházi ünnepeink
4. Az egyházak tevékenységi területei. Igehirdetés, diakónia, nevelés, rendek, kolostorok
5. Az egyházak missziós tevékenysége
6. Az egyházak feladatai a XXI. században
7. Az egyházak és a globalizáció
8. Az egyházak szerepe korunk szenvedélybetegségeinek megelőzésében és gyógyításában
9. Az egyházak szerepe az esélyegyenlőség megvalósításában
10. A pápaság intézménye
11. Az állam és az egyház kapcsolata
12. Az Európai Unió és az egyházak
13. A történelmi egyházak szerepe a célnyelv országaiban
14. Az egyházi sajtó és média
15. A keresztény etika. A keresztény ember viszonyulása embertársaihoz, a másik ember elfogadása
16. A felebaráti szeretet parancsolata és az áldozatvállalás
17. A bűn/ bűncselekmény értelmezése a hívő ember számára
18. Életcélok, hivatásválasztás, egyházi hivatások
19. A házasság szentsége
20. A keresztszülők szerepe
21. Az élet és halál felfogása a hivő ember szempontjából
22. Hit, hiszékenység, babona
23. A egyházművészet jelentősége
24. Vallásos témájú irodalmi alkotások
25. Világvallások alapvető jellemzői

Jelentkezés

Online vizsgajelentkezési felületünk elérhetősége. A nyelvvizsga díját átutalással a következő módon lehet befizetni:
Kedvezményezett neve: Károli Gáspár Református Egyetem
Kedvezményezett számlaszáma: 11705008-20436034
Közlemény rovatban kérjük feltüntetni: 20010BT80 és a befizető neve (saját számla esetén nem szükséges), címe.

A vizsgára jelentkezni csak online lehet.

A vizsgarendről és a vizsga folyamatáról teljes körű információt kaphat a Vizsgaközpontban (nyáron előzetes telefon bejelentkezés szerint).
Tel.: 483-2918
e-mail: lektoratus@kre.hu, vagy theolingua@kre.hu

A Theolingua kihelyezett vizsgahelyei: Vizsgahelyek

Vizsgadíjak:

A vizsga szintje Szóbeli(A) Írásbeli(B) Komplex(C)
Alapfok 10.000 12.000 22.000
Középfok 13.000 17.000 30.000
Felsőfok 15.000 18.000 33.000

Tananyagok
Felkészülést segítő tankönyveink angol, német, olasz és francia nyelven (inkább szókincs fejlesztő):

  • Az elrejtett kincs - kezdő (B1 szint)
    A könyv ára 2.400 Ft, tartozik hozzá munkafüzet (1.300 Ft), hanganyag CD (950 Ft).
  • Tanuljatok tőlem - haladó (B2, C1 szint)
    A könyv ára 2.100 Ft, tartozik hozzá hanganyag CD (750 Ft).
(Az angol nyelvű könyv elfogyott.)

Megvásárolhatók: KRE INyL (1088 Budapest, Reviczky u. 4.)

Szószedet
Négynyelvű szószedet

Jegyzet Theolingua nyelvvizsgához VHF adta ki.

Felkészítő tanfolyamok


Intenzív (30 órás) felkészítő tanfolyam indul minden vizsgaidőpont előtt kb. egy hónappal a Károli Gáspár Református Egyetem Idegen Nyelvi Lektorátusán (Budapest VIII. Reviczky utca 4.). Ára 30.000 Ft.
A felkészítő inkább a szókincs és kifejezésmód fejlesztésében kíván segíteni.
A vizsgára felkészítő tanfolyam, illetve a vizsga díjából Egyetemünk hallgatói 20%-os, volt hallgatók 10%-os kedvezményt kapnak.

Felkészítő tanárok e-mail címe:

angol nyelv: Süléné Birta Katalin: birta.katalin@kre.hu

német nyelv: Szelényi Judit: szelenyi.judit@kre.hu

olasz nyelv: Hajnóczi Kristóf: hajnoczi.kristof@kre.hu

Vizsgaeredmények

A szóbeli vizsga eredményét a vizsganap végén, a vizsga helyszínén kifüggesztjük. A végleges pontszámok (írásbeli, hallás utáni és szóbeli vizsga) a honlapon tekinthetők meg az emailben megkapott személyes kód segítségével az írásbeli vizsgától számítva legkésőbb 30 napon belül. A vizsgázókat e-mailben is értesítjük a vizsgaeredményekről. Lehetőséget adunk az értékelt dolgozatok megtekintésére, illetve felülvizsgálati kérelem benyújtására is.

A sikeres vizsgához minden részvizsga (írásbeli, szóbeli) maximális pontszámának legalább 60%-át kell elérni. Ezen túl minden készség maximális pontszámának minimum 40%-át. Ezt hívjuk teljesítési minimumnak. Teljesítési minimumok: B1 (alapfok): írásbeli 36 pont, szóbeli 51 pont; B2 (középfok): írásbeli 48 pont, szóbeli 51 pont; C1 (felsőfok): írásbeli 60 pont, szóbeli 54 pont.

Betekintési és felülvizsgálati kérelmek leadási határideje: a kiértesítő emailtől számított 15 nap.

AZ EREDMÉNY KÖZLÉSÉNEK MÓDJÁRÓL, A MEGTEKINTÉS ÉS FELÜLVIZSGÁLAT SZABÁLYOZÁSÁRÓL részletesen a Vizsgaszabályzatban olvashat.

Kapcsolat


Tel.: 483-2918
lektoratus@kre.hu
theolingua@kre.hu

Nyári ügyfélfogadás a Vizsgaközpontban
hétfőnként, 10 és 14 óra között.