AKTUALITÁSOK

A Theolingua 2024. évi vizsgaidőpontjai és jelentkezési határidői:

Írásbeli vizsga:
       tavasz: március 23.
       ősz: október 19.
A szóbeli vizsgák 1-2 héten belül, az írásbelit követően vannak.

Jelentkezési és befizetési határidő:
       tavasz: február 23.
       ősz: szeptember 27.

Intenzív nyelvvizsga felkészítő (Vizsgaközpontban) tanfolyamra jelentkezés
Ára: 36.000 Ft, 30 óra.nyelvvizsga.hu

Kedves Nyelvvizsgázók!

Örömmel tájékoztatjuk az érdeklődőket, hogy megjelentek új nyelvvizsgaelőkészítő könyveink, melyek elérhetőek a legnagyobb könyvesboltokban, egyetemünk könyvesboltjában (Horánszky utca 26.), ill. online is.
Gyakorlókönyv Theolingua Nyelvvizsgához Angol - Német - Olasz
német angol olasz

2022-ben Új vizsgahelyünk nyílt Cegléden.

Felhívjuk figyelmüket, hogy a szombathelyi vizsgahelyünk nem szervez angol nyelvvizsgát, valamint Szeged csak angol nyelvvizsgát szervez!

Új címünk: Idegen Nyelvi Lektorátus és Theolingua Vizsgaközpont
Károli Gáspár Református Egyetem, Bölcsészet- és Társadalomtudományi Karon
1146 Budapest, Dózsa György út 25-27. 1. em. 110. iroda
Tel: (+36 30)162 47 33
Ügyfélfogadási idő: K, Cs: 9:00-11:00
Email-elérhetőségeink változatlan: theolingua@kre.hu
Kérjük, lehetőség szerint, keressenek bennünket inkább emailben!

Idén is szeretettel várjuk THEOLINGUA NYELVVIZSGA FELKÉSZÍTŐ TANFOLYAMAINKRA!
A 30 óra intenzív tanfolyamokat évente két alkalommal, a nyelvvizsgákat megelőző hetekben indítjuk.

Tavaszi online nyelvvizsgaelőkészítő tanfolyamaink kezdési időpontjai:
angol: 2024. február 5. hétfő, 16:30
német: 2024. január 19. péntek, 17:30

A csoportok minimum 8 fővel indulnak.
Mindenkinek írásban kell jelentkeznie a theolingua@kre.hu e-mail címen az alábbi adatok megadásával:
• név,
• e-mail cím
• postai cím,
• nyelv
• az oktató neve
A tandíjat 2024. február 7.-ig kell befizetni és
• a befizetés bizonylatának másolatát elküldeni a theolingua@kre.hu címre
Az elfogadott regisztrációról e-mailben visszaigazolást küldünk. Ennek hiányában senki nem vehet részt a felkészítő tanfolyamon.


Az angol felkészítő iránt érdeklődni és jelentkezni a birta.katalin@kre.hu e-mail címen tudnak.

A német felkészítő iránt érdeklődni és jelentkezni a szelenyi.judit@kre.hu e-mail címen tudnak.

Az olasz nyelvvizsga felkészítő iránt érdeklődni és jelentkezni a hajnoczi.kristof@kre.hu e-mail címen tudnak.

Online vizsgajelentkezési felületünk elérhetősége.

A nyelvvizsga díját átutalással a következő módon lehet befizetni:
Kedvezményezett neve: Károli Gáspár Református Egyetem
Kedvezményezett számlaszáma: 11705008-20436034
Közlemény rovatban kérjük feltüntetni: 20010 BT80 és a befizető neve (saját számla esetén nem szükséges), címe.

Ingyenes nyelvvizsga lehetőség


Vizsgadíjak:

A vizsga szintje Szóbeli(A) Írásbeli(B) Komplex(C)
Alapfok 13.000 16.000 27.000
Középfok 18.000 22.000 36.000
Felsőfok 21.000 24.000 40.000

A vizsga leírása

Tisztelt Leendő Vizsgázó!

Először engedjen meg egy pár szót a Theolingua nyelvvizsgarendszerről:
- a nyelvvizsga államilag akkreditált, tehát ugyanazokat a jogosítványokat biztosítja, mint bármilyen más, Magyarországon elismert nyelvvizsga, illetve bármely más nyelvvizsgával kompatibilis, azaz már meglévő szóbeli vagy írásbeli nyelvvizsgával párosítható.
- felekezetileg semleges, ökumenikus szaknyelvi nyelvvizsga, amely az egyház által, a hitéletben használt szókincset kéri számon.
- A Theolingua kétnyelvű nyelvvizsga, tehát a feladatok között például angol- magyar közvetítés, magyar szöveg angol nyelvű összefoglalása is szerepel, és a szövegértés feladatban magyar nyelvű kérdésekre kell magyar nyelven válaszolni.
- három szintű, tehát alapfokon/B1, középfokon/B2 és felsőfokon/C1 lehet vizsgát tenni,
- három nyelvből, angol, német és olasz nyelven vizsgázhat.
- évente kétszer tartunk nyelvvizsgát. Nyelvvizsgát mind a Nyelvvizsgaközpontban, mind bármelyik vizsgahelyünkön tehet. A vizsga előtt vizsgafelkészítő kurzusokon vehet részt.

A vizsgarendszert a KRE Idegen Nyelvi Lektorátusának nyelvtanárai dolgozták ki, ill. működtetik.
Az írás- és szóbeli vizsgafeladatokról a vizsgaleírás táblázatból tájékozódhat.

Néhány jogszabályi hivatkozási hely: az államilag elismertségről 1.§, az általános és szaknyelvi bizonyítványok viszonyáról, a diplomához szükséges államilag elismert vagy azzal egyenértékű nyelvizsgáról (62.§(1)), KRE-s hallgatóknak (KRE SzMSz I.12. melléklet III. fejezet 1. pont).

A vizsga menete

Az írásbeli vizsga menete

Az alapfokú (B1) írásbeli feladatok része az olvasott szöveg értése magyar nyelvű feladatlappal, és idegen nyelvű szöveg összefoglalása magyarul. További része a levélírási feladat, de itt a vizsgázónak mindössze egy egyszerű, köznapi szituációkban gyakrabban előforduló kommunikációs helyzetet kell írásban megoldania.

Középfokon (B2) az olvasott szöveg értésén túl már van fordítási feladat idegen nyelvről magyarra, valamint egy magyar nyelvű szöveget össze kell foglalni az adott idegen nyelven. Végül levelet kell írni megadott szempontok alapján.

A felsőfokú (C1) vizsga tesztet és szövegértési feladatot tartalmaz, illetve a fordítási-, és szövegösszefoglalási feladat mellett a levél fogalmazását felváltjalevélírás helyett egy esszé jellegű szöveg alkotása szerepel, mely a szövegalkotás magasabb és bonyolultabb szintjét kívánja meg a vizsgázótól, a középfoknál hosszabb terjedelemben.

Felhívjuk vizsgázóink figyelmét, hogy az írásbeli feladatokat tetszőleges sorrendben lehet, de a szintnek megfelelő időkeretben kell megoldaniuk, melyhez nyomtatott egy-vagy kétnyelvű szótárt használhatnak! Bármely egyéb szószedet/szólista használata tilos.

A szóbeli vizsga menete

Mindhárom szinten a vizsga szóbeli részét képezi a hallás utáni értés gépi hang alapján. (Erre a szombati írásbeli vizsga napján elsőként kerül sor, melynek éppen aktuális időpontját megtalálja honlapunkon.)

A szóbeli vizsga 2 vizsgáztató tanár jelenlétében történik, melyen a vizsgázók egyéni beosztás szerint vesznek részt vagy az írásbeli vizsga napján,vagy előtte/utána 1-2 héttel.

Alap- és középfokon (B1, B2) a vizsga részei a következőek: beszélgetés személyes témákról, helyzetmegoldás (szituációs) feladat, valamint beszélgetés kép alapján.
Középfokon a vizsgázó ugyanezt a 3 feladatot oldja meg (beszélgetés személyes témákról, helyzetmegoldás (szituációs) feladat, beszélgetés kép alapján), csak magasabb szinten, igényesebben kell megfogalmaznia mondandóját. Példa: alapfokon a vizsgázónak csak a képet kell leírnia, középfokon már elvárjuk, hogy önállóan fejtse ki gondolatait a képhez kapcsolódó témáról.

Felsőfokon (C1) a vizsgázó a szakmai témájú beszélgetést követően két szakmai téma közül választ, majd önállóan kell az egyiket részletesen kifejtenie, ill. érveket és ellenérveket kell felsorakoztatnia. Új feladattípusként jelentkezik felsőfokon a szóbeli vizsgán felolvasott magyar nyelvű szöveg összefoglalása az adott idegen nyelven.

Vizsgahelyek

A Vizsgaközpont
Károli Gáspár Református Egyetem BTK Idegen Nyelvi Lektorátus
1146 Budapest
Dózsa György út 25-27. (D25)
1. em. 110. iroda
telefon: (+36 30)162 47 33, e-mail: theolingua@kre.hu

További vizsgahelyek
Gál Ferenc Egyetem (Szeged)
6720 Szeged
Dóm tér 6.
e-mail: theolingua@gfe.hu
honlap

Szent Atanáz Görög Katolikus Hittudományi Főiskola
4400 Nyíregyháza
Bethlen G. utca 13-19.
honlap

Pécsi Püspöki Hittudományi Főiskola
7621 Pécs
Hunyadi János utca 11.
honlap

Gödöllői Református Líceum Gimnázium és Kollégium
2100 Gödöllő
Szabadság tér 9.
honlap

(Debreceni Nyelviskola Kft.
4026 Debrecen
Bethlen u. 39. fsz. 5.
honlap)

Martineum Felnőttképző Akadémia
9700 Szombathely
Kármelita utca 1.
honlap

Török János Református Mezőgazdasági és Egészségügyi Technikum, Szakképző Iskola és Gimnázium
2700 Cegléd, Széchenyi út 16.
e-mail: iskola@tjszki.hu
honlap

Lévay József Református Gimnázium és Diákotthon
3530 Miskolc
Kálvin János utca 2.
honlap

(Bercsényi Miklós Katolikus Gimnázium
5200 Törökszentmiklós
Almásy utca 1.
honlap) - szünetelteti a vizsgáztatást

(Zsámbéki Keresztelő Szent János Iskolaközpont
2072 Zsámbék
Zichy tér 3.
Tel.: 06-23-565-567, e-mail: iskola @ kszj.hu
honlap) - szünetelteti a vizsgáztatást

(Bethlen Gábor Református Gimnázium
6800 Hódmezővásárhely
Szőnyi utca 2.
Tel.: 06-62-241-703, e-mail: bgrg @ bgrg.hu
honlap) - szünetelteti a vizsgáztatást

(Minerva Bridge Kft.
6000 Kecskemét
Budai utca 24/a
honlap) - szünetelteti a vizsgáztatást

Követelmények, témakörök

A részletes vizsgakövetelményekről és a vizsgára való felkészülés tudnivalói felől a Vizsgaközpontban és emailben a felkészítő tanároknál érdeklődhet. A felkészüléshez az online feladatsorok mellett az új gyakorlókönyvekben találhatnak tananyagokat, ezen felül az online előkészítőn kaphatnak plusz segédanyagokat.

A gyakorlókönyvek megvásárolhatók a l’HARMATTAN kiadótól. (www.harmattan.hu) Budapest, Kossuth Lajos u. 14-16.


TÉMAKÖRÖK JEGYZÉKE – B1 SZEMÉLYES TÉMÁK SZAKMAI VONATKOZÁSOKKAL
TÉMAKÖRÖK JEGYZÉKE – középfok B2 SZAKMAI TÉMÁK SZEMÉLYES VONATKOZÁSOKKAL
TÉMAKÖRÖK JEGYZÉKE – felsőfok C1
 

TÉMAKÖRÖK JEGYZÉKE – B1
SZEMÉLYES TÉMÁK SZAKMAI VONATKOZÁSOKKAL


1. Személyes adatok, információk. A jövőre vonatkozó elképzelések. Személyes tulajdonságok. Felekezeti hovatartozás.
2. A szűkebb család. Családi élet, szülők, gyerekek. Családi munkamegosztás. Vallásgyakorlás a családban.Napi imádságok.
3. A tágabb család. Rokonok, keresztszülők, keresztgyermekek.
4. Egyházi vonatkozású és egyéb családi összejövetelek, ünnepek. (Születés- és névnap, keresztelő, első áldozás, konfirmáció, bérmálkozás, más felekezetek kitüntetett alkalmai, egyházi esküvő.)
5. Az otthon. Lakás, háztípus, helyiségek, berendezés. Egyházi szimbólumok a lakásban.
6. Lakóhely, lakókörnyezet. A település, az utca, a környék bemutatása. Környékbeli templom, más egyházi intézmények a lakóhelyen.
7. Tanulás. Az iskola/az egyetem. Tantárgyak. Nyelvtanulás. Egyházi vonatkozású és egyéb iskolai élmények. Egyházi iskolák. Hittantanulás.
8. Munkatevékenység a munkahelyen / diákmunka. Élmények, tapasztalatok. Gyakori foglalkozások. Fontosabb egyházi tisztségek.
9. Emberi kapcsolatok. Levelezés. Diáktársak, barátok, kollégák. Munkatársak egyházi kapcsolatokban.
10. Társas élet. Vendégek fogadása. Közös tevékenységek (pl. kórus, egyesület, klub.) Kapcsolat az egyházközség / gyülekezet tagjaival.
11. Vásárlás, üzletek. Ünnepi öltözet. Ajándékvásárlás. Egyházi vonatkozású ajándékok.
12. Napirend. Hétköznapok, vasárnap, csendes nap. Istentisztelet, mise.
13. Ünnepek. A Mikulás ünneplése. Szent Miklós püspök történelmi alakja.
14. A karácsony, mint keresztény ünnep. Az adventi időszak. A karácsony megünneplése a családban és az iskolában / munkahelyen.
15. A húsvét, mint zsidó és keresztény ünnep. Húsvéti szokások. A húsvét megünneplése a családban.
16. Étkezés. Ételek egyházi ünnepi alkalmakon. A böjt.
17. Egészség, betegségek. Sportolás, kirándulás, egészséges élet. A hit és az egészséges élet kapcsolata.
18. Szabadidő, kedvtelések, kultúra, szórakozás. Múzeumok, kiállítások, koncertek. Gyülekezeti programok. Olvasás. Könyvtár. Internet. Vallásos témájú olvasmányélmények. Tévénézés, mozi, színház. Vallásos témájú színházi vagy filmélmények.
19. Magyarország, Budapest, a vidék nevezetességei. Fontosabb egyházi vonatkozású látnivalók hazánkban. Gyülekezeti kirándulások.
20. Utazás külföldön. Utazással kapcsolatos szolgáltatások. Közlekedés. Úti élmények. Utazások során látott egyházi nevezetességek.


 

TÉMAKÖRÖK JEGYZÉKE – középfok B2
SZAKMAI TÉMÁK SZEMÉLYES VONATKOZÁSOKKAL


1. Személyes adatok, információk: A jövőre vonatkozó elképzelések. Személyes tulajdonságok. Felekezeti hovatartozás.
2. A vallási élet kitüntetett alkalmai: keresztség, első áldozás, bérmálás, konfirmáció – a szertartások jelentősége.
3. A hit a mindennapokban: Vallásgyakorlás a hétköznapokon és vasárnap. Legismertebb imádságaink.
4. A szűkebb család: Családi élet, egyházi házasságkötés, nagy és kis családok, az anya szerepe, gyász a családban.
5. A család és a hit: Vallásos nevelés a családban.
6. A tágabb család: Keresztszülők, egyházi vonatkozású és egyéb családi összejövetelek, ünnepek.
7. Az otthon és a közvetlen környezet bemutatása: Lakókörnyezet, az egyházközség bemutatása. A helyi templom (imaház, zsinagóga, stb.) külső és belső leírása.
8. A gyülekezet és emberi kapcsolatok: Programok a gyülekezetben és a partnergyülekezetekben különböző társadalmi csoportok részére. A gyülekezetek szerepe személyes krízisek esetén (munkanélküliség, magány, gyász, öregség).
9. Tanulás és hit: Vallásos nevelés az egyházi oktatási intézményekben. Hitoktatás.
10. Istentisztelet, mise, szentségek, liturgia. A szentségek jelentősége mai életünkben.
11. Fontosabb egyházi ünnepek: A vallási ünnepek üzenete. Az ünnepekhez kapcsolódó szokások és szimbólumok.
12. Egészség, betegségek: Testi és lelki egészség. Korunk jellegzetes betegségei. Szenvedélybetegségek (drog-, alkohol-, nikotin- és számítógép-függőség). A hit szerepe az egészség megőrzésében, ill. a gyógyulásban.
13. Szabadidő, kedvtelések, szórakozás egyházi vonatkozásokkal: Vallási vonatkozású olvasmány és filmélmények.
14. A keresztény művészet jelentősége: A vallás megjelenése a médiában. Közismert bibliai és egyéb vallási témájú könyvek, filmek, színdarabok, képzőművészeti és zenei alkotásokkal kapcsolatos élmények.
15. A Biblia: Közismert bibliai történetek és üzenetük.
16. Jézus élete, tanítása és legismertebb csodatételei.
17. A legismertebb szentek.
18. A média: A vallás megjelenése a médiában. Közkedvelt vallási műsorok.
19. Magyarország, Budapest, a vidék nevezetességei: Fontosabb egyházi vonatkozású látnivalók.
20. Utazás külföldön: Utazással kapcsolatos szolgáltatások. Utazás és Közlekedés. Zarándoklatok és zarándokhelyek, a történelmi egyházak híres és fontos templomai, műemlékei.

 

TÉMAKÖRÖK JEGYZÉKE – felsőfok C1

1. A kereszténység jelentősége a magyar történelemben
2. Egyházi és nemzeti jelképeink
3. Állami és egyházi ünnepeink
4. Az egyházak tevékenységi területei. Igehirdetés, diakónia, nevelés, rendek, kolostorok
5. Az egyházak missziós tevékenysége
6. Az egyházak feladatai a XXI. században
7. Az egyházak szerepe korunk szenvedélybetegségeinek megelőzésében és gyógyításában
8. A történelmi egyházak szerepe a célnyelv országaiban
9. Az egyházi sajtó és média
10. A keresztény etika. A keresztény ember viszonyulása embertársaihoz, a másik ember elfogadása
11. A felebaráti szeretet parancsolata és az áldozatvállalás
12. A bűn/ bűncselekmény értelmezése a hívő ember számára
13. Életcélok, hivatásválasztás, egyházi hivatások
14. A házasság szentsége
15. A keresztség szentége, a keresztszülők szerepe
16. Az élet és halál felfogása a hívő ember szempontjából
17. Hit, hiszékenység, babona
18. A egyházi művészet jelentősége. Vallásos témájú irodalmi, képzőművészeti, zenei alkotások
19. Teremtett világ védelme
20. A világvallások alapvető jellemzői

Jelentkezés

Online vizsgajelentkezési felületünk elérhetősége. A nyelvvizsga díját átutalással a következő módon lehet befizetni:
Kedvezményezett neve: Károli Gáspár Református Egyetem
Kedvezményezett számlaszáma: 11705008-20436034
Közlemény rovatban kérjük feltüntetni: 20010BT80 és a befizető neve (saját számla esetén nem szükséges), címe.

Károlis hallgatók 20% kedvezményt kapnak, a volt károlisok 10 %-ot.

A vizsgára jelentkezni csak online lehet.

A vizsgarendről és a vizsga folyamatáról teljes körű információt kaphat a Vizsgaközpontban (nyáron előzetes telefon bejelentkezés szerint).
Tel: (+36 30) 162 4733
e-mail: lektoratus@kre.hu, vagy theolingua@kre.hu

A Theolingua kihelyezett vizsgahelyei: Vizsgahelyek

Vizsgadíjak:

A vizsga szintje Szóbeli(A) Írásbeli(B) Komplex(C)
Alapfok 13.000 16.000 27.000
Középfok 18.000 22.000 36.000
Felsőfok 21.000 24.000 40.000

Tananyagok
Felkészülést segítő tankönyveink angol, német, olasz és francia nyelven (inkább szókincs fejlesztő):

  • Az elrejtett kincs - kezdő (B1 szint)
    A könyv ára 2.400 Ft, tartozik hozzá munkafüzet (1.300 Ft), hanganyag CD (950 Ft).
  • Tanuljatok tőlem - haladó (B2, C1 szint)
    A könyv ára 2.100 Ft, tartozik hozzá hanganyag CD (750 Ft).
(Az angol nyelvű könyv elfogyott.)

Megvásárolhatók: KRE INyL (1088 Budapest, Reviczky u. 4.)

Örömmel tájékoztatjuk az érdeklődőket, hogy megjelentek új nyelvvizsgaelőkészítő könyveink, melyek elérhetőek a legnagyobb könyvesboltokban, egyetemünk könyvesboltjában (Horánszky utca 26.), ill. online is.
Gyakorlókönyv Theolingua Nyelvvizsgához Angol - Német - Olasz


A gyakorlókönyvek megvásárolhatók a l’HARMATTAN kiadótól. (www.harmattan.hu) Budapest, Kossuth Lajos u. 14-16.

Szószedet
Négynyelvű szószedet

Jegyzet Theolingua nyelvvizsgához VHF adta ki.

Felkészítő tanfolyamok


Intenzív (30 órás) felkészítő tanfolyam indul minden vizsgaidőpont előtt kb. egy hónappal a Károli Gáspár Református Egyetem Idegen Nyelvi Lektorátusán (Budapest VIII. Reviczky utca 4.). Ára 36.000 Ft.
A felkészítő inkább a szókincs és kifejezésmód fejlesztésében kíván segíteni.
A vizsgára felkészítő tanfolyam, illetve a vizsga díjából Egyetemünk hallgatói 20%-os, volt hallgatók 10%-os kedvezményt kapnak.

Felkészítő tanárok e-mail címe:

angol nyelv: Süléné Birta Katalin: birta.katalin@kre.hu

német nyelv: Szelényi Judit: szelenyi.judit@kre.hu

olasz nyelv: Hajnóczi Kristóf: hajnoczi.kristof@kre.hu

Felkészítő tankönyvekhez letölthető anyagok

Képek
B1 - karácsony
B1 - karitatív munka
B1 - szentek
B2 - egyházzene
B2 - építészet, házasság
B2 - húsvét, halottak napja
B2 - templom, eljegyzés

Hanganyagok

Angol
B1 - Saint Clare of Assisi 153.o.
B1 - A Letter to God 157.o.
B1 - Saint Bridget of Ireland 160.o.
B1 - "Things aren't always what they seem." 163.o.
B2 - Franciscan University 188.o.
B2 - The Dream 192.o.
B2 - God's Coffe 195.o.
B2 - The Armed Guards 199.o.
B2 - Man Training for Diaconate Killed in Syria 204.o.
B2 - A 15 Year-Old's Story 208.o.
B2 - Best Day of My Life 211.o.
B2 - Rudy's Angel 215.o.
C1 - Light 246.o.
C1 - Bishop urges young evangelists to spread the Gospel at the Olympics 250.o.

Német
B1 - Beten 149.o.
B1 - Weihnachten mit Promp und Gloria feiern 155.o.
B1 - Kirche im Urlaub 152.o.
B1 - Osternsonntag -mal anders 158.o.
B2 - Kindertaufe 182.o.
B2 - Konfirmation 198.o.
B2 - Internetangebot 186.o.
B2 - Intolerante Toleranz 203.o.
B2 - Einer von euch ist der Messias 190.o.
B2 - Traugespäch 207.o.
B2 - Nonne, Mönch... 194.o.
B2 - Kunstprojekt 210.o.
C1 - Botschaft des Heiligen Vaters 241.o.
C1 - Der Heilige und sein Schatten 245.o.

Olasz
B1 - Famiglia Cristiana compie 80 anni 152.o.
B1 - Papa: divorziati risposati non sono scomunicati, fanno sempre parte della Chiesa 155.o.
B1 - Intervista con il Parroco Padre Petar Vlasic a Medjugorje 158.o.
B1 - Piazza San Pietro: 9000 ministranti incontrano il Papa 161.o.
B2 - Papa: un buon prete ama la sua gente, amorevole e mai rigido 185.o.
B2 - Anziani e giovani si prendano cura gli uni degli altri 189.o.
B2 - Pregare il Rosario 193.o.
B2 - Epifania. P. Perrella: i Magi seppero armonizzare esigenze della mente con quelle del cuore 197.o.
B2 - Ai Musei Vaticani un incontro su arte e religione 200.o.
B2 - Camminare insieme è già fare unità? 203.o.
B2 - Il Papa: non farsi incatenare il cuore da soldi, vanità e potere 207.o.
B2 - Il Papa battezza 32 bambini: trasmettete la fede, è l’eredità più bella 210.o.
C1 - Gandhi seguì Gesù più dei cristiani 243.o.
C1 - Intervista a P. Boroni SJ su ecumenismo e dialogo 246.o.

Vizsgaeredmények

A szóbeli vizsga eredményét a vizsganap végén, a vizsga helyszínén kifüggesztjük. A végleges pontszámok (írásbeli, hallás utáni és szóbeli vizsga) a honlapon tekinthetők meg az emailben megkapott személyes kód segítségével az írásbeli vizsgától számítva legkésőbb 30 napon belül. A vizsgázókat e-mailben is értesítjük a vizsgaeredményekről. Lehetőséget adunk az értékelt dolgozatok megtekintésére, illetve felülvizsgálati kérelem benyújtására is.

A sikeres vizsgához minden részvizsga (írásbeli, szóbeli) maximális pontszámának legalább 60%-át kell elérni. Ezen túl minden készség maximális pontszámának minimum 40%-át. Ezt hívjuk teljesítési minimumnak. Teljesítési minimumok: B1 (alapfok): írásbeli 36 pont, szóbeli 51 pont; B2 (középfok): írásbeli 48 pont, szóbeli 51 pont; C1 (felsőfok): írásbeli 60 pont, szóbeli 54 pont.

Betekintési és felülvizsgálati kérelmek leadási határideje: a kiértesítő emailtől számított 15 nap.

AZ EREDMÉNY KÖZLÉSÉNEK MÓDJÁRÓL, A MEGTEKINTÉS ÉS FELÜLVIZSGÁLAT SZABÁLYOZÁSÁRÓL részletesen a Vizsgaszabályzatban olvashat.

Kapcsolat


Tel.: (+36 30)162 47 33
lektoratus@kre.hu
theolingua@kre.hu