AKTUALITÁSOK

A Theolingua 2021. évi vizsgaidőpontjai és jelentkezési határidői:

Írásbeli vizsga:
       tavasz: március 27.
       ősz: október 16.
A szóbeli vizsgák 1-2 héten belül, az írásbelit követően vannak.

Jelentkezési és befizetési határidő:
       tavasz: február 19.
       ősz: szeptember 17.

Intenzív nyelvvizsga felkészítő (Vizsgaközpontban) tanfolyamra jelentkezés
Ára: 30.000 Ft, 30 óra.

Chat with me

Kedves Nyelvvizsgázók!

Felhívjuk figyelmüket, hogy a nyelvvizsgadíjak nőttek 2021. január 1-től.

Ingyenes nyelvvizsga lehetőség
Theolingua nyelvvizsgára felkészítő intenzív tanfolyamot hirdetünk a vizsgaközpontban angol és német nyelvből.
Az angol felkészítőt hétfőnként, 16:30-20:30 tartjuk online. Az első alkalom 2021. február 8-án lesz. Érdeklődés és jelentkezés: birta.katalin@kre.hu
A német felkészítőt szombatonként, 9-13 óra között tartjuk a 103-as teremben. Az első alkalom február 20. 103-as terem. Érdeklődés és jelentkezés: mbklara@yahoo.de
Az olasz nyelvvizsga felkészítő iránt érdeklődni a hajnoczi.kristof@kre.hu e-mail címen tudnak.
Cím: 1088 Bp. Reviczky utca 4. KRE Idegen Nyelvi Lektorátus, I.em.

Online vizsgajelentkezési felületünk elérhetősége. A nyelvvizsga díját átutalással a következő módon lehet befizetni:
Kedvezményezett neve: Károli Gáspár Református Egyetem
Kedvezményezett számlaszáma: 11705008-20436034
Közlemény rovatban kérjük feltüntetni: 20010 BT80 és a befizető neve (saját számla esetén nem szükséges), címe.

Négy rabbi vitatkozik egy teológiai kérdésről. Hárman képviselik az egyik álláspontot, egyiküknek más a véleménye. Mikor a renitens rabbi kifogy az érvekből, felkiált:
- Uram, tudom, hogy igazam van! Adj valami jelet, hogy így van!
Hirtelen menydörög egyet az ég.
- Ugyan már, ez csak véletlen! - mondja a három másik.
- Uram, ha igazam van, adj egy nagyobb jelet, hogy a többiek is elhiggyék!
A derült égböl lecsap egy villám.
- Ez csak véletlen!
- Uram, adj valamilyen félrérthetetlen jelet, hogy meggyőzd ezt a három hitetlent!
Az égből egy mély hang dörmögi: - Igaza van!
A három hitetlenkedő rabbi összenéz, majd az egyikük:
- Jól van, akkor most két vélemény áll hárommal szemben...


A vizsga leírása

A Theolingua államilag elismert, háromfokozatú, kétnyelvű egyházi szaknyelvi vizsga, mely angol, német és olasz nyelvekből tehető le a Vizsgaközpontban, és a Vizsgahelyeken.

Az állami elismertség (akkreditáció) azt jelenti, hogy a Theolingua vizsgabizonyítvány birtokosa ugyanolyan előjogokat és előnyöket élvez, mint azok, akik más, államilag elismert általános vagy szaknyelvi vizsgát tettek. Ezek közül a legfontosabbak – a nyelvtudáson kívül – a felsőfokú intézményekbe való jelentkezés pontszámának emelése, a diploma (illetve a PhD) feltételének teljesítése és a nyelvpótlék-jogosultság megszerzése. A fentieket alátámasztó néhány jogszabályi hely: az államilag elismertségről 1.§, az általános és szaknyelvi bizonyítványok viszonyáról, a diplomához szükséges államilag elismert vagy azzal egyenértékű nyelvizsgáról (62.§(1)), KRE-s hallgatóknak (KRE SzMSz I.12. melléklet III. fejezet 1. pont).

A Theolingua egyházi szaknyelvi anyaggal bővített kétnyelvű nyelvvizsga a vizsgázók tudását, nyelvi kézségeit három szinten - alap-, közép- és felsőfokon – méri, az Európai Unióban használatos B1, B2 és C1 szintnek megfelelően. A vizsgafeladatok típusa és terjedelme igazodik az adott szint követelményrendszeréhez, és tükrözi a fent említett három szinten elvárt nyelvi készségeket.

A vizsga menete

Az írásbeli feladatok esetében alapfokon nem kell magyarról idegen nyelvre, valamint idegen nyelvről magyarra fordítani, és nincs teszt sem, mivel úgy ítéltük meg, hogy az ilyen feladatok megoldása indokolatlan nehézséget okozhat alapfokú vizsgázóinknak, s nem illeszkedne a már elsajátított nyelvi kézségeikhez. Van viszont olvasott szöveg értése magyar nyelvű feladatlappal, és idegen nyelvű szöveg összefoglalása magyarul. Ugyancsak része az írásbeli alapfokú vizsgának a levélírási feladat, de itt a vizsgázónak mindössze egy egyszerű, köznapi szituációkban gyakrabban előforduló kommunikációs helyzetet kell megoldania. Középfokon az olvasott szöveg értésén túl már van fordítási feladat idegen nyelvről magyarra, de a magyar nyelvű szöveget nem kell fordítani, hanem össze kell foglalni az adott nyelven. Végül kisebb fogalmazást is kell írni megadott szempontok alapján. Felsőfokon van teszt, és a fordítási-, illetve szövegösszefoglalási feladat mellett a levél–fogalmazást felváltja az esszé jellegű szöveg alkotása, mely a szövegalkotás magasabb és bonyolultabb szintjét kívánja meg a vizsgázótól, a középfoknál hosszabb terjedelemben.
A vizsgázók nyelvtani felkészültségét külön nyelvtani teszttel nem vizsgáljuk, a nyelvhelyesség csupán az egyik értékelési szempont a szövegösszefoglalási és a fogalmazási feladatban.

A vizsga szóbeli részében mindhárom szinten szerepel hallás utáni értés gépi hang alapján. Alap- és középfokon ezt követi a beszélgetés személyes témákról, beszélgetés kép alapján, valamint a helyzetmegoldás (szituáció) feladat. Középfokon a vizsgázónak magasabb szinten, igényesebben és komplexebb módon kell megfogalmaznia mondandóját. Példa: alapfokon a vizsgázónak csak a képet kell leírnia, középfokon már elvárjuk, hogy önállóan fejtse ki gondolatait a képhez kapcsolódó témáról. Felsőfokon a vizsgázó a szakmai témájú beszélgetést követően két szakmai téma közül választ, és az egyiket részletesen ki kell fejtenie. Új feladattípusként jelentkezik felsőfokon a szóbeli vizsgán felolvasott magyar nyelvű szöveg összefoglalása az adott idegen nyelven.

A vizsgarendszerben részvizsga-bizonyítvány is szerezhető. A szóbeli és az írásbeli vizsga külön-külön, eltérő időpontban is letehető. Bármely más – általános – nyelvvizsga részvizsgája (szóbeli vagy írásbeli) párosítható a Theolingua szaknyelvi vizsgával, tehát letehető pl. a sikeres ITK írásbeli után Theolingua szóbeli, és a kettő együtt kiadja a komplex (C típusú) nyelvvizsgát.

Vizsgahelyek

A Vizsgaközpont
Károli Gáspár Református Egyetem Idegen Nyelvi Lektorátus
1088 Budapest
Reviczky utca 4.
I. emelet 109.
telefon: 1/483-2918, e-mail: theolingua@kre.hu

További vizsgahelyek
Gál Ferenc Egyetem (Szeged)
6720 Szeged
Dóm tér 6.
e-mail: theolingua@gfe.hu
honlap

Szent Atanáz Görög Katolikus Hittudományi Főiskola
4400 Nyíregyháza
Bethlen G. utca 13-19.
honlap

Pécsi Püspöki Hittudományi Főiskola
7621 Pécs
Papnövelde utca 1-3.
honlap

Gödöllői Református Líceum Gimnázium és Kollégium
2100 Gödöllő
Szabadság tér 9.
honlap

Debreceni Nyelviskola Kft.
4026 Debrecen
Bethlen u. 39. fsz. 5.
honlap

Martineum Felnőttképző Akadémia
9700 Szombathely
Kármelita utca 1.
honlap

Lévay József Református Gimnázium és Diákotthon
3530 Miskolc
Kálvin János utca 2.
honlap

(Bercsényi Miklós Katolikus Gimnázium
5200 Törökszentmiklós
Almásy utca 1.
honlap) - szünetelteti a vizsgáztatást

(Zsámbéki Keresztelő Szent János Iskolaközpont
2072 Zsámbék
Zichy tér 3.
Tel.: 06-23-565-567, e-mail: iskola @ kszj.hu
honlap) - szünetelteti a vizsgáztatást

Bethlen Gábor Református Gimnázium
6800 Hódmezővásárhely
Szőnyi utca 2.
Tel.: 06-62-241-703, e-mail: bgrg @ bgrg.hu
honlap

Minerva Bridge Kft.
6000 Kecskemét
Budai utca 24/a
honlap

Követelmények, témakörök

A vizsgakövetelményeket, illetve a vizsgára való felkészülés tudnivalóit a jelentkezési lappal együtt a Vizsgaközpontban megkaphatja. A felkészüléshez komplett tananyagok vásárolhatók a Vizsgaközpontban. Kérésre postán is elküldjük!

TÉMAKÖRÖK JEGYZÉKE – B1 SZEMÉLYES TÉMÁK SZAKMAI VONATKOZÁSOKKAL
TÉMAKÖRÖK JEGYZÉKE – középfok B2 SZAKMAI TÉMÁK SZEMÉLYES VONATKOZÁSOKKAL
TÉMAKÖRÖK JEGYZÉKE – felsőfok C1
 

TÉMAKÖRÖK JEGYZÉKE – B1
SZEMÉLYES TÉMÁK SZAKMAI VONATKOZÁSOKKAL


1. Személyes adatok, információk. A jövőre vonatkozó elképzelések. Személyes tulajdonságok. Felekezeti hovatartozás.
2. A szűkebb család. Családi élet, szülők, gyerekek. Családi munkamegosztás. Vallásgyakorlás a családban.Napi imádságok.
3. A tágabb család. Rokonok, keresztszülők, keresztgyermekek.
4. Egyházi vonatkozású és egyéb családi összejövetelek, ünnepek. (Születés- és névnap, keresztelő, első áldozás, konfirmáció, bérmálkozás, más felekezetek kitüntetett alkalmai, egyházi esküvő.)
5. Az otthon. Lakás, háztípus, helyiségek, berendezés. Egyházi szimbólumok a lakásban.
6. Lakóhely, lakókörnyezet. A település, az utca, a környék bemutatása. Környékbeli templom, más egyházi intézmények a lakóhelyen.
7. Tanulás. Az iskola/az egyetem. Tantárgyak. Nyelvtanulás. Egyházi vonatkozású és egyéb iskolai élmények. Egyházi iskolák. Hittantanulás.
8. Munkatevékenység a munkahelyen / diákmunka. Élmények, tapasztalatok. Gyakori foglalkozások. Fontosabb egyházi tisztségek.
9. Emberi kapcsolatok. Levelezés. Diáktársak, barátok, kollégák. Munkatársak egyházi kapcsolatokban.
10. Társas élet. Vendégek fogadása. Közös tevékenységek (pl. kórus, egyesület, klub.) Kapcsolat az egyházközség / gyülekezet tagjaival.
11. Vásárlás, üzletek. Ünnepi öltözet. Ajándékvásárlás. Egyházi vonatkozású ajándékok.
12. Napirend. Hétköznapok, vasárnap, csendes nap. Istentisztelet, mise.
13. Ünnepek. A Mikulás ünneplése. Szent Miklós püspök történelmi alakja.
14. A karácsony, mint keresztény ünnep. Az adventi időszak. A karácsony megünneplése a családban és az iskolában / munkahelyen.
15. A húsvét, mint zsidó és keresztény ünnep. Húsvéti szokások. A húsvét megünneplése a családban.
16. Étkezés. Ételek egyházi ünnepi alkalmakon. A böjt.
17. Egészség, betegségek. Sportolás, kirándulás, egészséges élet. A hit és az egészséges élet kapcsolata.
18. Szabadidő, kedvtelések, kultúra, szórakozás. Múzeumok, kiállítások, koncertek. Gyülekezeti programok.
19. Olvasás. Könyvtár. Internet. Vallásos témájú olvasmányélmények.
20. Tévénézés, mozi, színház. Vallásos témájú színházi vagy filmélmények.
21. Magyarország, Budapest, a vidék nevezetességei. Fontosabb egyházi vonatkozású látnivalók hazánkban.
Gyülekezeti kirándulások.
22. Utazás külföldön. Utazással kapcsolatos szolgáltatások. Közlekedés. Úti élmények. Utazások során látott egyházi nevezetességek.

 

TÉMAKÖRÖK JEGYZÉKE – középfok B2
SZAKMAI TÉMÁK SZEMÉLYES VONATKOZÁSOKKAL


1. Személyes adatok, információk: A jövőre vonatkozó elképzelések. Személyes tulajdonságok. Felekezeti hovatartozás.
2. A vallási élet kitüntetett alkalmai: keresztség, első áldozás, bérmálás, konfirmáció – a szertartások jelentősége.
3. A hit a mindennapokban: Vallásgyakorlás a hétköznapokon és vasárnap. Legismertebb imádságaink.
4. A szűkebb család: Családi élet, egyházi házasságkötés, nagy és kis családok, az anya szerepe, gyász a családban.
5. A család és a hit: Vallásos nevelés a családban.
6. A tágabb család: Keresztszülők, egyházi vonatkozású és egyéb családi összejövetelek, ünnepek.
7. Az otthon és a közvetlen környezet bemutatása: Lakókörnyezet, az egyházközség bemutatása. A helyi templom (imaház, zsinagóga, stb.) külső és belső leírása.
8. A gyülekezet és emberi kapcsolatok: Programok a gyülekezetben és a partnergyülekezetekben különböző társadalmi csoportok részére. A gyülekezetek szerepe személyes krízisek esetén (munkanélküliség, magány, gyász, öregség).
9. Tanulás és hit: Vallásos nevelés az egyházi oktatási intézményekben. Hitoktatás.
10. Istentisztelet, mise, szentségek, liturgia. A szentségek jelentősége mai életünkben.
11. Munka: Munkatevékenység az egyházon belül és kívül. Munkatársak egyházi kapcsolatokban. Fontosabb egyházi tisztségek.
12. Vásárlás, üzletek: Egyházi vonatkozású ajándékok, vásárlási szokások, vásárlási lehetőségek.
13. Fontosabb egyházi ünnepek: A vallási ünnepek üzenete. Az ünnepekhez kapcsolódó szokások és szimbólumok.
14. Étkezés: Étkezési előírások. Böjt. Jeles vallási ünnepeken hagyományosan fogyasztott ételek.
15. Egészség, betegségek: Testi és lelki egészség. Korunk jellegzetes betegségei. Szenvedélybetegségek (drog-, alkohol-, nikotin- és számítógép-függőség). A hit szerepe az egészség megőrzésében, ill. a gyógyulásban.
16. Szabadidő, kedvtelések, szórakozás egyházi vonatkozásokkal: Vallási vonatkozású olvasmány és filmélmények
17. A keresztény művészet jelentősége: A vallás megjelenése a médiában. Közismert bibliai és egyéb vallási témájú könyvek, filmek, színdarabok, képzőművészeti és zenei alkotásokkal kapcsolatos élmények.
18. A Biblia: Közismert bibliai történetek és üzenetük.
19. A legismertebb magyar szentek.
20. A média: A vallás megjelenése a médiában. Közkedvelt vallási műsorok
21. Magyarország, Budapest, a vidék nevezetességei: Fontosabb egyházi vonatkozású látnivalók
22. Utazás külföldön: Utazással kapcsolatos szolgáltatások. Közlekedés. Zarándokhelyek, a történelmi egyházak híres és fontos templomai, műemlékei. Utazás.
23. Vallások Magyarországon: Kapcsolat más vallásokkal. Az ökumenikus gondolkodás jelentősége, megvalósításának színterei.
24. A természet világa: Ember, állat és növény a teremtésben. Az ember beavatkozása a teremtett környezetbe. A környezetünket fenyegető veszélyek.
25. A nagy világvallások: Rokon vonások és különbségek.

 

TÉMAKÖRÖK JEGYZÉKE – felsőfok C1

1. A kereszténység jelentősége a magyar történelemben
2. Egyházi és nemzeti jelképeink
3. Állami és egyházi ünnepeink
4. Az egyházak tevékenységi területei. Igehirdetés, diakónia, nevelés, rendek, kolostorok
5. Az egyházak missziós tevékenysége
6. Az egyházak feladatai a XXI. században
7. Az egyházak és a globalizáció
8. Az egyházak szerepe korunk szenvedélybetegségeinek megelőzésében és gyógyításában
9. Az egyházak szerepe az esélyegyenlőség megvalósításában
10. A pápaság intézménye
11. Az állam és az egyház kapcsolata
12. Az Európai Unió és az egyházak
13. A történelmi egyházak szerepe a célnyelv országaiban
14. Az egyházi sajtó és média
15. A keresztény etika. A keresztény ember viszonyulása embertársaihoz, a másik ember elfogadása
16. A felebaráti szeretet parancsolata és az áldozatvállalás
17. A bűn/ bűncselekmény értelmezése a hívő ember számára
18. Életcélok, hivatásválasztás, egyházi hivatások
19. A házasság szentsége
20. A keresztszülők szerepe
21. Az élet és halál felfogása a hivő ember szempontjából
22. Hit, hiszékenység, babona
23. A egyházművészet jelentősége
24. Vallásos témájú irodalmi alkotások
25. Világvallások alapvető jellemzői

Jelentkezés

Online vizsgajelentkezési felületünk elérhetősége. A nyelvvizsga díját átutalással a következő módon lehet befizetni:
Kedvezményezett neve: Károli Gáspár Református Egyetem
Kedvezményezett számlaszáma: 11705008-20436034
Közlemény rovatban kérjük feltüntetni: 20010BT80 és a befizető neve (saját számla esetén nem szükséges), címe.

A vizsgára és a felkészítő tanfolyamra jelentkezési lapot a vizsgadíj befizetését igazoló csekkszelvénnyel együtt vagy a Vizsgaközponthoz, vagy a kiválasztott vizsgahelyhez kell eljuttatni, személyesen vagy postán, a fenti határidőkig. Az írásbeli és szóbeli vizsga időpontjáról a Vizsgaközpont, ill. vizsgahely írásban értesíti a vizsgázót.

A vizsgarendről és a vizsga folyamatáról teljes körű információt kaphat a Vizsgaközpontban (nyáron előzetes telefon bejelentkezés szerint).
Tel.: 483-2918; Fax: 483-2917
e-mail: lektoratusvezeto@kre.hu, vagy theolingua@kre.hu

A Theolingua kihelyezett vizsgahelyei: Vizsgahelyek

Vizsgadíjak:

A vizsga szintje Szóbeli(A) Írásbeli(B) Komplex(C)
Alapfok 10.000 12.000 22.000
Középfok 13.000 17.000 30.000
Felsőfok 15.000 18.000 33.000

Tananyagok
Felkészülést segítő tankönyveink angol, német, olasz és francia nyelven (inkább szókincs fejlesztő):

  • Az elrejtett kincs - kezdő (B1 szint)
    A könyv ára 2.400 Ft, tartozik hozzá munkafüzet (1.300 Ft), hanganyag CD (950 Ft).
  • Tanuljatok tőlem - haladó (B2, C1 szint)
    A könyv ára 2.100 Ft, tartozik hozzá hanganyag CD (750 Ft).
(Az angol nyelvű könyv elfogyott.)

Megvásárolhatók: KRE INyL (1088 Budapest, Reviczky u. 4.)

Szószedet
Négynyelvű szószedet

Jegyzet Theolingua nyelvvizsgához VHF adta ki.

Felkészítő tanfolyamok


Intenzív (30 órás) felkészítő tanfolyam indul minden vizsgaidőpont előtt kb. egy hónappal a Károli Gáspár Református Egyetem Idegen Nyelvi Lektorátusán (Budapest VIII. Reviczky utca 4.). Ára 27.000 Ft.
A felkészítő inkább a szókincs és kifejezésmód fejlesztésében kíván segíteni.

Vizsgaeredmények

A szóbeli vizsga eredményét a vizsganap végén, a vizsga helyszínén kifüggesztjük. A szóbeli vizsga összesített pontszáma, valamint az írásbeli vizsga összpontszámát a vizsgázó – kódja segítségével – a vizsgát követő 30 napon belül tekintheti meg ugyanezen a honlapon. A vizsgázókat e-mail útján is értesítjük a vizsgaeredményekről. Lehetőséget adunk az értékelt dolgozatok megtekintésére, illetve felülvizsgálati kérelem benyújtására is.

A sikeres vizsgához minden részvizsga (írásbeli, szóbeli) maximális pontszámának legalább 60%-át kell elérni. Ezen túl minden készség maximális pontszámának minimum 40%-át. Ezt hívjuk teljesítési minimumnak. Teljesítési minimumok: B1 (alapfok): írásbeli 36 pont, szóbeli 51 pont; B2 (középfok): írásbeli 48 pont, szóbeli 51 pont; C1 (felsőfok): írásbeli 60 pont, szóbeli 54 pont.

Betekintési és felülvizsgálati kérelmek leadási határideje: december 31.

A pontszámok felvitele folyamatos, végleges akkor lesz, amikor már kiírja az eredményt. Köszönjük türelmét.

AZ EREDMÉNY KÖZLÉSÉNEK MÓDJÁRÓL, A MEGTEKINTÉS ÉS FELÜLVIZSGÁLAT SZABÁLYOZÁSÁRÓL részletesen a Vizsgaszabályzatban olvashat.

Kapcsolat


Tel.: 483-2918
Fax: 483-2917

lektoratus@kre.hu
theolingua@kre.hu

Nyári ügyfélfogadás a Vizsgaközpontban
hétfőnként, 10 és 14 óra között.